Welkom bij Vrije Peuterspeelgroep ’t Sterrekind en BSO de Sterrekijker!

Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar is er Vrije Peuterspeelgroep ’t Sterrekind. De kinderen zijn ingedeeld in vaste speelgroepen van maximaal twaalf kinderen per groep. Er zijn twee vaste leidsters die de groepen begeleiden op dinsdag, woensdag en donderdagochtend van 08.30-11.30 uur.

Op de BSO de Sterrenkijker worden kinderen van 4 tot 12 jaar na schooltijd opgevangen. De Sterrenkijker is open op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.

’t Sterrekind en de Sterrenkijker hebben onderdak in het gebouw van onze school en werken net als wij op basis van de uitgangspunten van de antroposofie. Centraal uitgangspunt in de opvoeding is een evenwichtige ontwikkeling van alle talenten die een kind in aanleg heeft meegekregen. Voor de peuters vormt het vrije spel de kern van de aanpak, want daarin kunnen peuters zich uiten en verder ontwikkelen. Ook bij de BSO wordt er na schooltijd veel gespeeld nadat de kinderen eerst rustig aan tafel een boterhammetje hebben gegeten. Ze kunnen hun verhalen kwijt bij de leidster(s) en vinden in de BSO een warme, veilige opvang.

De overgang van de peutergroep naar de basisschool kan soepel verlopen, want we werken onderling goed samen. Veel activiteiten, zoals de jaarfeesten, zetten we samen op en er is regelmatig overleg tussen de kleuterleerkrachten en de peuterleidsters. We vinden van beide kanten een doorgaande ontwikkelingslijn erg belangrijk. Een vierjarige moet ontspannen en vol vertrouwen de overstap kunnen maken van de peuters naar de kleuters.

Voor meer informatie over ’t Sterrekind en BSO de Sterrenkijker kunt u bellen met Meta Maas 0222-318505.